اگر چه بر سر زلفش، مجال دعوا نیست ( علی محمد مودب ) - دوشنبه 28 مرداد 1392
ای غم ای رویای زیبا از تو ممنونم( علی محمد مودب ) - دوشنبه 28 مرداد 1392
به جان درآویز با تن من‌، اگر چه صدها زبانه دارد( علی محمد مودب ) - دوشنبه 28 مرداد 1392
سقراط نيستي كه شوكران نوشيده باشي( علی محمد مودب ) - دوشنبه 28 مرداد 1392
راه افتاده بودیم( علی محمد مودب ) - دوشنبه 28 مرداد 1392
اینجا و آنجا بی محابا خاک می پاشند( علی محمد مودب ) - دوشنبه 28 مرداد 1392
صبح، گلبانگ خروسان، باز( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
از آیینه پرهیز کن جان من ( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
به نیکی یا دشنام ( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
چشمه‌ها خشکیده‌، دنیا دیگه طاقت نداره ( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
بادبان -سینه چاک توفان ها( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
یخ بسته که بودم نخی از نور تو تابید( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
برگ برگ ( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
سرریز از ترانه، سرشار از بهارند( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
هوا برخاست، ما برخاستیم و شهر کوچک بود ( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
عشق ما نامه ای است رد نشده( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
غبار کربلا دشت بلا حاشا که بنشیند ( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
چرا به گوش تو از آتش نهان گفتن؟( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
کودکی که بازی می کند ( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
به خون غلتید جانی تشنه تا جانان ما باشد( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
داره صدای پا می‌یاد ،صدایی آشنا می‌یاد( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
ظهر عاشورا تموم کاینات( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
يکي بود، يکي نبود، بود و نبود صف کشيدن( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
جهان تنگي كوچك است( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
هر احد خسته تر از تیغ تو ابروی من است( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
نزدش چه تفاوت عزا و عید است( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
نق نق و افسوس و افسون، شعر ( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
چه كودن و معصوم ( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
چه سود ار جامة رنگین بپوشد ( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
باری است برآیینه غباری و ترک هم( علی محمد مودب ) - يکشنبه 27 مرداد 1392
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد