پیچک ( علی محمد مودب )

شعر وادب پارسی

عناوین مطالب
- اگر چه بر سر زلفش، مجال دعوا نیست ( علی محمد مودب )
- ای غم ای رویای زیبا از تو ممنونم( علی محمد مودب )
- به جان درآویز با تن من‌، اگر چه صدها زبانه دارد( علی محمد مودب )
- سقراط نيستي كه شوكران نوشيده باشي( علی محمد مودب )
- راه افتاده بودیم( علی محمد مودب )
- اینجا و آنجا بی محابا خاک می پاشند( علی محمد مودب )
- صبح، گلبانگ خروسان، باز( علی محمد مودب )
- از آیینه پرهیز کن جان من ( علی محمد مودب )
- به نیکی یا دشنام ( علی محمد مودب )
- چشمه‌ها خشکیده‌، دنیا دیگه طاقت نداره ( علی محمد مودب )
- بادبان -سینه چاک توفان ها( علی محمد مودب )
- یخ بسته که بودم نخی از نور تو تابید( علی محمد مودب )
- برگ برگ ( علی محمد مودب )
- سرریز از ترانه، سرشار از بهارند( علی محمد مودب )
- هوا برخاست، ما برخاستیم و شهر کوچک بود ( علی محمد مودب )
- عشق ما نامه ای است رد نشده( علی محمد مودب )
- غبار کربلا دشت بلا حاشا که بنشیند ( علی محمد مودب )
- چرا به گوش تو از آتش نهان گفتن؟( علی محمد مودب )
- کودکی که بازی می کند ( علی محمد مودب )
- به خون غلتید جانی تشنه تا جانان ما باشد( علی محمد مودب )
- داره صدای پا می‌یاد ،صدایی آشنا می‌یاد( علی محمد مودب )
- ظهر عاشورا تموم کاینات( علی محمد مودب )
- يکي بود، يکي نبود، بود و نبود صف کشيدن( علی محمد مودب )
- جهان تنگي كوچك است( علی محمد مودب )
- هر احد خسته تر از تیغ تو ابروی من است( علی محمد مودب )
- نزدش چه تفاوت عزا و عید است( علی محمد مودب )
- نق نق و افسوس و افسون، شعر ( علی محمد مودب )
- چه كودن و معصوم ( علی محمد مودب )
- چه سود ار جامة رنگین بپوشد ( علی محمد مودب )
- باری است برآیینه غباری و ترک هم( علی محمد مودب )
- زمین شکست، زمان هم، تو هم، جهات شکستند ( علی محمد مودب )
- چشم وا کن که تماشایی دیدار شوم ( علی محمد مودب )
- بیهوده به سودای دل خلق نکوشند( علی محمد مودب )
- نوح رمضان آمد و من خاک نشینم ( علی محمد مودب )
- زندان تیره از نفسش روشنا شده( علی محمد مودب )
- بارها با بهارها گفتم ( علی محمد مودب )
- سوگوارم چون درختی‌، ریشه‌های خویش را( علی محمد مودب )
- در خیل تو خواستم سواری باشم( علی محمد مودب )
- گم شدم در این شب سنگی مرا پیدا کنید( علی محمد مودب )
- قبر من کدام تویی؟ قبرها سلام! سلام!( علی محمد مودب )
- تو را به خاطر دانستن، تو ( علی محمد مودب )
- در باغ زیر درخت عاشق که می‌شدیم( علی محمد مودب )
- گُل با تمام هستی خود زیباست ( علی محمد مودب )
- به زخم های تو که می رسم( علی محمد مودب )
- آمد بهار تا گل و ریحان بیاورد ( علی محمد مودب )
- در صدایت بهترین آهنگ ها را جمع کن( علی محمد مودب )
- اشکال از من است ( علی محمد مودب )
- آخرش یک روز من دنبال کارم می‌روم( علی محمد مودب )
- سهم من دریاست‌، باران است‌، سهم باران ( علی محمد مودب )
- هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی ( علی محمد مودب )
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد